Tag Archives: ‘Chúa Giê-xu Đã Thăm Viếng Anh Mỗi Đêm’: Giáo Sĩ Người Trung Đông Chia Sẻ Câu Chuyện Kỳ Diệu Về Sự Vận Hành Của Đức Chúa Trời

‘Chúa Giê-xu Đã Thăm Viếng Anh Mỗi Đêm’: Giáo Sĩ Người Trung Đông Chia Sẻ Câu Chuyện Kỳ Diệu Về Sự Vận Hành Của Đức Chúa Trời

‘Chúa Giê-xu Đã Thăm Viếng Anh Mỗi Đêm’: Giáo Sĩ Người Trung Đông Chia Sẻ Câu Chuyện Kỳ Diệu Về Sự Vận Hành Của Đức Chúa Trời Đăng bởi Cbn.com  – 30/05/2022 140 Một nhà truyền giáo người Trung Đông đã chia sẻ câu chuyện đáng chú ý về việc …

Read More »