Tag Archives: Chúa Giê-xu Là Ai?–Ma-thi-ơ 16:13-20

Chúa Giê-xu Là Ai?–Ma-thi-ơ 16:13-20

Chúa Giê-xu Là Ai? Ma-thi-ơ 16:13-20 16:13 Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? 16:14 Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác …

Read More »