Tag Archives: Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì?–Cô-lô-se 3:17

Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì?–Cô-lô-se 3:17

Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì? Cô-lô-se 3:17   Câu gốc: “Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên tắc quan trọng …

Read More »