Tag Archives: Chúa Giê-xu Và Con Trẻ–Mác 10:13-16

Chúa Giê-xu Và Con Trẻ–Mác 10:13-16

  Chúa Giê-xu Và Con Trẻ Mác 10:13-16 “Đức Chúa Giê-xu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đệ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” (câu 14). Câu hỏi …

Read More »