Tag Archives: Chúa Giê-xu Yêu Thương Tội Nhân–Giăng 8:1-11

Chúa Giê-xu Yêu Thương Tội Nhân–

  Chúa Giê-xu Yêu Thương Tội Nhân Giăng 8:1-11 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Các lãnh đạo Do Thái đem người đàn bà phạm tội ngoại tình đến với Chúa Giê-xu nhằm …

Read More »