Tag Archives: CHÚA GIÊXU LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

CHÚA GIÊXU LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

CHÚA GIÊXU LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI Phaolô tuyên bố : “Tôi biết Đấng tôi tin”. Chúng ta cũng phải biết Chúa Giêxu là Ai mà chúng ta tin. Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp nhất, bình đẳng. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, đức con là Đức Chúa Trời, …

Read More »