Tag Archives: CHÚA GIÊXU THĂNG THIÊN

CHÚA GIÊXU THĂNG THIÊN

CHÚA GIÊXU THĂNG THIÊN Sau khi sống lại, trong 40 ngày liền Chúa đã hiện ra 13 lần, tại 13 chỗ khác nhau, để chứng minh cho toàn thể môn đồ đều xem thấy, biết rằng quả thật Ngài đã sống lại. Kế đó Ngài thăng thiên, tức là lên …

Read More »