Tag Archives: Chưa Hiểu Lời Kinh Thánh — Giăng 20:1-10

Chưa Hiểu Lời Kinh Thánh — Giăng 20:1-10

Chưa Hiểu Lời Kinh Thánh Giăng 20:1-10 20:1 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. 20:2 Vậy, người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ khác, là người Đức Chúa Jêsus …

Read More »