Tag Archives: Chúa Hủy Diệt Con Sao?

Chúa Hủy Diệt Con Sao?

  Chúa Hủy Diệt Con Sao? Gióp 10:8-12 “Anh em biết rằng những người chịu nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng …

Read More »