Tag Archives: Chúa Jêsus chết vì tội lỗi chúng ta có nghĩa là gì?

Chúa Jêsus chết vì tội lỗi chúng ta có nghĩa là gì?

Chúa Jêsus chết vì tội lỗi chúng ta có nghĩa là gì? DƯỠNG LINH 11:31 25/03/2021 Oneway.vn – Nếu không có sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá vì tội chúng ta, sẽ không ai có được sự sống đời đời. Chính Chúa Jêsus đã phán “Ta là …

Read More »