Tag Archives: Chúa Jêsus chia đôi dòng lịch sử

Chúa Jêsus chia đôi dòng lịch sử

Chúa Jêsus chia đôi dòng lịch sử DƯỠNG LINH 07:42 14/12/2021 Oneway.vn – Khó mà tưởng tượng một thế giới không có Giáng sinh! Lịch sử thế giới được chia đôi thành hai phần: Trước Giáng sinh (TCN) và Sau Giáng sinh (SCN). Giáng sinh chính là trung tâm của …

Read More »