Tag Archives: Chúa Jesus có là “Thần đèn” của bạn?

Chúa Jesus có là “Thần đèn” của bạn?

Chúa Jesus có là “Thần đèn” của bạn? DƯỠNG LINH 03:02 21/11/2019 Chắc chúng ta ai cũng biết “Thần đèn” ở trong chiếc đèn. Bạn chà chiếc đèn và sau đó bạn có ba điều ước. (Tất nhiên, điều ước đầu tiên tôi muốn là có thêm một ngàn điều …

Read More »