Tag Archives: CHÚA KHÓC THƯƠNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/10

CHÚA KHÓC THƯƠNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/10

CHÚA KHÓC THƯƠNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/10 Khi nhìn thấy đám đông tan lạc, nhìn thấy sự cứng lòng và biết trước sự thành Giê-ru-sa-lem sắp sụp đổ, Chúa Giê-xu đã khóc thương. Là những người tin theo Chúa, khi nói về số phận đời đời của những người …

Read More »