Tag Archives: Chúa Là Đấng Giải Cứu Thi-thiên 18:1-6

Chúa Là Đấng Giải Cứu –Thi-thiên 18:1-6,43-50

Chúa Là Đấng Giải Cứu Thi-thiên 18:1-6,43-50 18:1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài. 18:2 Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình; Ngài cũng …

Read More »