Tag Archives: Chúa là tình yêu có nghĩa là gì?

Chúa là tình yêu có nghĩa là gì?

CÂU HỎI Chúa là tình yêu có nghĩa là gì? TRẢ LỜI Hãy xem Kinh Thánh mô tả tình yêu như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ thấy một lí do mà Chúa là thực chất của tình yêu. “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương …

Read More »