Tag Archives: Chúa Lại Đau Lòng Nữa

Chúa Lại Đau Lòng Nữa

Chúa Lại Đau Lòng Nữa Giăng 11:33-38 “Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt người mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa” (câu 37-38). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri …

Read More »