Tag Archives: Chúa Luôn Đồng Hành

Chúa Luôn Đồng Hành

  Chúa Luôn Đồng Hành Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22 “Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm” (câu 21). Câu hỏi suy …

Read More »