Tag Archives: CHÚA MỜI GỌI BẠN ĐẾN VỚI NGÀI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/08

CHÚA MỜI GỌI BẠN ĐẾN VỚI NGÀI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/08

CHÚA MỜI GỌI BẠN ĐẾN VỚI NGÀI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/08 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-8/200822-TNHN-CHUA-MOI-GOI-BAN-DEN-VOI-NGAI.mp3 Nhiều người chúng ta dù biết Chúa, tin Chúa nhưng vẫn chưa kinh nghiệm sự sống đầy trọn trong Ngài là bởi vì chúng ta chưa nhận biết và chưa đáp ứng với lời Chúa mời gọi …

Read More »