Tag Archives: Chúa muốn người nghiện biết gì về Ân điển?

Chúa muốn người nghiện biết gì về Ân điển?

Chúa muốn người nghiện biết gì về Ân điển? DƯỠNG LINH 04:23 19/11/2019 Oneway.vn – Đối với người nghiện, thường rất khó nhận ra mọi việc Chúa làm đều là tốt lành, khi cuộc sống trở nên tồi tệ hơn. Thật khó khăn để trải nghiệm ân điển Ngài khi …

Read More »