Tag Archives: Chúa – Người Khác – Tôi

Chúa – Người Khác – Tôi

  Chúa – Người Khác – Tôi Giăng 11:38-42 “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa không trực tiếp gọi ông La-xa-rơ sống lại …

Read More »