Tag Archives: CHÚA NHẬT

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Chúa Nhật, ngày 15/5/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Chúa Nhật, ngày 15/5/2022 Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25  25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Kính mời …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Chúa Nhật, ngày 8/5/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Chúa Nhật, ngày 8/5/2022 Hôm nay, thế giới dành riêng ngày nầy để tri ân những bà mẹ. Đức Chúa Trời ban cho tình cảm của người mẹ yêu thương con cái như Chúa Giê xu yêu thương Hội Thánh cách thiêng liêng cao quý. …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Chúa Nhật, ngày 1/5/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Chúa Nhật, ngày 1/5/2022 Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25  25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Kính mời …

Read More »