Tag Archives: Chúa Nhật Phục Sinh–Mác 16:1-8

Chúa Nhật Phục Sinh–Mác 16:1-8

Chúa Nhật Phục Sinh Mác 16:1-8 16:1 Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus. 16:2 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, 16:3 nói cùng nhau …

Read More »