Tag Archives: Chúa Nhật Tuần Lễ Thánh–Mác 11:7-11

Chúa Nhật Tuần Lễ Thánh–Mác 11:7-11

Chúa Nhật Tuần Lễ Thánh Mác 11:7-11 11:7 Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Jêsus, lấy áo mình trải trên nó; rồi Ngài cỡi lên. 11:8 Nhiều người trải áo mình trên đường; lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. 11:9 Người đi trước …

Read More »