Tag Archives: CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Bởi Mymy 03/11/2022 30 đọc Chúng ta có thể chậm thay đổi nhưng chúng ta đã đâm sâu, mọc rễ , bén sâu và hy vọng nơi Đấng Christ là cội nguồn của đức tin. Chúng ta có thể phải rất khó khăn để chuyển mình, thêm một …

Read More »