Tag Archives: Chúa Ở Về Phía Chúng Ta

Chúa Ở Về Phía Chúng Ta

Chúa Ở Về Phía Chúng Ta Vậy thì chúng ta sẽ nói gì về những điều này? Nếu Ðức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai chống nghịch được chúng ta? Rôma 8:31 Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Trời vĩ đại; không gì bất năng đối với Ngài, …

Read More »