Tag Archives: Chúa ôm tôi

Chúa ôm tôi

Chúa ôm tôi Oneway.vn – Sau khi chịu đựng cả tuần lễ khô hạn trong cảm xúc, nhận thấy mình không được yêu thương và cần được trấn an, tôi đã kêu lên với Chúa: “Con biết rằng Chúa nói Chúa yêu con, nhưng con KHÔNG BIẾT Chúa yêu con …

Read More »