Tag Archives: Chúa Rửa Chân Cho Môn Đệ

Chúa Rửa Chân Cho Môn Đệ

Chúa Rửa Chân Cho Môn Đệ Giăng 13:3-5 “Đức Chúa Giê-xu… đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đệ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho” (câu 4-5). Câu …

Read More »