Tag Archives: Chúa sống vinh quang và sứ mạng Ngài giao cho bạn DƯỠNG LINH

Chúa sống vinh quang và sứ mạng Ngài giao cho bạn

Chúa sống vinh quang và sứ mạng Ngài giao cho bạn DƯỠNG LINH 10:54 08/04/2020       Oneway.vn – Sau khi Chúa Jêsus sống lại, các môn đệ họp nhau tại Ga-li-lê theo lời dặn dò của Chúa.(Math 28:16).  Tại đây, Ngài hiện đến và truyền cho họ một …

Read More »