Tag Archives: Chúa Sửa Phạt Người Ngài Yêu–Hê-bơ-rơ 12:4-11

Chúa Sửa Phạt Người Ngài Yêu–Hê-bơ-rơ 12:4-11

  Chúa Sửa Phạt Người Ngài Yêu Hê-bơ-rơ 12:4-11 “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Việc cha mẹ sửa phạt con có mâu thuẫn với tình yêu thương không? Tại sao? …

Read More »