Tag Archives: Chúa Thánh Linh Giãi Bày Chân Lý–I Cô-rinh-tô 2:7-12

Chúa Thánh Linh Giãi Bày Chân Lý–I Cô-rinh-tô 2:7-12

Chúa Thánh Linh Giãi Bày Chân Lý I Cô-rinh-tô 2:7-12 “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng …

Read More »