Tag Archives: Chúa Thánh Linh– Giăng 16:7-11

Chúa Thánh Linh– Giăng 16:7-11

Chúa Thánh Linh Giăng 16:7-11 Câu gốc: “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì về vai trò của Chúa Thánh Linh đối với thế gian? …

Read More »