Tag Archives: Chúa Thông Biết Lòng Người

Chúa Thông Biết Lòng Người

Chúa Thông Biết Lòng Người 1 Các Vua 8:39, “thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe, và tha thứ cho, đối đãi, báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết lòng …

Read More »