Tag Archives: Chúa Với Tôi Thân Mật — Giăng 14:21-23

Chúa Với Tôi Thân Mật — Giăng 14:21-23

Ngày 6 Chúa Với Tôi Thân Mật Giăng 14:21-23 14:21 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. 14:22 …

Read More »