Tag Archives: Chuẩn Mực Tuyệt Vời Lu-ca 6:36-38

Chuẩn Mực Tuyệt Vời –Lu-ca 6:36-38

Chuẩn Mực Tuyệt Vời Lu-ca 6:36-38   Câu gốc: “Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình” (câu …

Read More »