Tag Archives: Chùn Bước Trước Kẻ Thù Nghịch

Chùn Bước Trước Kẻ Thù Nghịch

Chùn Bước Trước Kẻ Thù Nghịch Nê-hê-mi 4:7-11 “Người Giu-đa nói: Còn nhiều đồ hư nát, và sức lực của người khiêng gánh đã yếu mỏi; chúng ta không thể xây cất vách thành được” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sự tấn công lần này của hai ông San-ba-lát …

Read More »