Tag Archives: Chúng Con Thật Sự Cần Cha

Hỡi Cha, Chúng Con Thật Sự Cần Cha

Hỡi Cha, Chúng Con Thật Sự Cần Cha Bác Sĩ James C. Dobson [ English | Vietnamese ]Nó đã xãy ra đầu tiên vào năm 1969. Tôi đang chạy với một vận tốc lạ thường, đang tập hết sức tôi giống như mọi người đàn ông khác mà tôi đã biết. Tám …

Read More »