Tag Archives: Chứng Nhân Của Phúc Âm–I Cô-rinh-tô 2:1-2

Chứng Nhân Của Phúc Âm–I Cô-rinh-tô 2:1-2

Chứng Nhân Của Phúc Âm I Cô-rinh-tô 2:1-2 “Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ …

Read More »