Tag Archives: Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi–Công-vụ Các Sứ-đồ 26:1-8

Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi–Công-vụ Các Sứ-đồ 26:1-8

Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi Công-vụ Các Sứ-đồ 26:1-8 “Ủa nào! Các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những người chết sống lại sao?” (câu 8 BTT). “Tại sao quý vị ở đây lại không thể tin rằng Đức Chúa Trời …

Read More »