Tag Archives: CHÚNG TA CẦN NHAU Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/10

CHÚNG TA CẦN NHAU Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/10

CHÚNG TA CẦN NHAU Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/10 Chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh hai chiều thập tự giá: chiều dọc tượng trưng cho mối liên hệ của chúng ta với Chúa và chiều ngang tượng trưng cho mối liên hệ của chúng ta với nhau. Chương …

Read More »