Tag Archives: “Chúng ta chỉ mới bắt đầu”: Đức Chúa Trời Đã Tuôn Đổ Sự Hiện Diện Của Ngài Trong Sự Kiện ‘Let Us Worship’ ở Florida

“Chúng ta chỉ mới bắt đầu”: Đức Chúa Trời Đã Tuôn Đổ Sự Hiện Diện Của Ngài Trong Sự Kiện ‘Let Us Worship’ ở Florida

“Chúng ta chỉ mới bắt đầu”: Đức Chúa Trời Đã Tuôn Đổ Sự Hiện Diện Của Ngài Trong Sự Kiện ‘Let Us Worship’ ở Florida Đăng bởi Cbn.com  – 18/05/2021 62 Nhiều linh hồn được cứu và danh Chúa đang được tôn cao ở Florida khi người hướng dẫn ngợi …

Read More »