Tag Archives: Chúng ta có các thiên sứ bảo hộ cho mình không?

Chúng ta có các thiên sứ bảo hộ cho mình không?

Chúng ta có các thiên sứ bảo hộ cho mình không? Câu hỏi: Chúng ta có các thiên sứ bảo hộ cho mình không? Trả lời: Ma-thi-ơ 18:10 có nói, “Hãy cẩn thận, đừng khinh dể ai trong những đứa trẻ nầy, vì Ta nói với các ngươi, thiên sứ của …

Read More »