Tag Archives: Chúng Ta Là Ai-Who We Are(Anh & Việt) ngày 31/7/2019 -link from ODB

Chúng Ta Là Ai-Who We Are(Anh & Việt) ngày 31/7/2019 -link from ODB

Chúng Ta Là Ai-Who We Are  (Anh & Việt) ngày 31/7/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  …

Read More »