Tag Archives: Chúng Ta Sẽ Làm Gì?  SC CHURCH

Chúng Ta Sẽ Làm Gì?  SC CHURCH

Chúng Ta Sẽ Làm Gì?  SC CHURCH Chúng ta lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta sẽ làm gì trong bài học này? Trước hết và quan trọng nhất là chúng ta lắng nghe Lời Chúa. Mục tiêu của tôi trong những lần chúng ta tập trung lại với nhau là …

Read More »