Tag Archives: CHÚNG TA SẼ THẤY Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 8/12

CHÚNG TA SẼ THẤY Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 8/12

CHÚNG TA SẼ THẤY Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 8/12 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-12/191208-TNHN-CHUNG-TA-SE-THAY.mp3 Nhiều lúc chúng ta thất vọng vì những công việc mình làm cho Chúa dường như không đem lại kết quả gì. Người bạn mình mời đến dự truyền giảng sau khi trở về cũng chẳng có thay đổi. Dù …

Read More »