Tag Archives: Chúng Ta Thuộc Về Chúa –Rô-ma 14:7-9

Chúng Ta Thuộc Về Chúa –Rô-ma 14:7-9

Chúng Ta Thuộc Về Chúa Rô-ma 14:7-9   Câu gốc: “Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô …

Read More »