Tag Archives: CHÚNG TÔI NHÌN XEM Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/04

CHÚNG TÔI NHÌN XEM Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/04

CHÚNG TÔI NHÌN XEM Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/04 Thứ Sáu tuần thánh là một ngày thiêng liêng trong niềm tin của người Cơ Đốc, nhắc nhớ sự kiện Chúa Giê-xu chịu đau đớn và chết cách nhục nhã trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại. Thử …

Read More »