Tag Archives: Chuyện… Đổi Mới

Chuyện… Đổi Mới

Chuyện… Đổi Mới Đổi mới(*) là nhu cầu không thể thiếu của con người cũng như của muôn loài vạn vật. Con người luôn luôn muốn đổi mới mình để sống và sống có ý nghĩa. Nhà triết học cổ đại người Hy Lạp là Heraclitus (khoảng 535 TCN – …

Read More »