Tag Archives: CHUYỂN GIAO PHƯỚC LÀNH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/11

CHUYỂN GIAO PHƯỚC LÀNH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/11

CHUYỂN GIAO PHƯỚC LÀNH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/11 Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước – Huỳnh Giao | Oneway Worship Lời hứa phước lành của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham được chuyển giao cho Y-sác, rồi từ Y-sác chuyển giao cho Gia-cốp, từ Gia-cốp chuyển giao cho 12 bộ tộc …

Read More »