Tag Archives: Chuyện… Sinh Nhật

Chuyện… Sinh Nhật

Bài 94 Chuyện… Sinh Nhật Hôm Chúa nhật 10. 02. 2019, tôi được rao giảng lời Chúa cho Hội thánh của Ngài. Trước khi giảng lời Chúa, tôi có vài lời chào Hội thánh. Trong lời chào ấy, tôi có nói vui với Hội thánh rằng: “Trong tháng 2 nầy, …

Read More »