Tag Archives: Chuyện Về… Năm Người Cha

Chuyện Về… Năm Người Cha

Chuyện Về… Năm Người Cha   (Kính tặng tất cả những người cha!) Kinh thánh: Thánh Thi 103: 13; Ê-phê-sô 6: 4; Gia-cơ 1: 17. Như thường lệ, hằng năm ở nước Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, nhất là các nước ở Tây phương, người ta thường …

Read More »